Komitet naukowy

 

 

 

dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska

 

 

 

Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej

 

 Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego